Jóga, Služby

Úplný dech

Úplný jógický dech Prvním a základním předpokladem správného cvičení pránajámy je dýchání výhradně nosem. Je zbytečné cvičit denně podle nějakých návodů čtvrt nebo půl hodiny speciální dechová cvičení, když potom v průběhu dne dýcháme často nebo i převážně ústy. Pránajáma je kontrola dechu a počátkem kontroly dechu je důsledné dýchání nosem. Má to mimo jiné také důležité zdravotní důvody.… Read More Úplný dech

Jóga, Služby

Trátak

Trátak – technika upřeného pohledu Tato technika má za cíl nejen pročistit naše oči, ale uklidnit, upoutat, soustředit mysl a v určitých případech navíc usnadnit projevení modifikovaných stavů vědomí. Je to velmi stará metoda a znamená fixaci pohledu, nepřetržité zírání na určitý předmět. Má se provádět s jemnou pozorností, vážností a velmi pečlivě. Dá se… Read More Trátak

Jóga, Služby

Pozdrav měsíci

Pozdrav Měsíci – Čandra namaskár, je promyšlená, cílevědomá sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo. Umožňuje přípravu k uvolnění se od stresů a námah uplynulého dne. Tak jako Pozdrav Slunci svým předozadním ohýbáním dynamizuje a připravuje na nový den, tak Čandra namaskár ukončuje aktivity dne. Může se cvičit jako zahájení před večerním cvičením, na… Read More Pozdrav měsíci

Jóga, Služby

Léčebné sestavy jógy

Terapie jógou Toto je ukázka některých tzv. motivovaných sestav, kterými lze upravovat zdravotní stav cvičence. Následující text je nutné chápat jako doplňkovou terapii, nikoli jako všespasitelné metody tajemných Mistrů starověké Indie. Na druhou stranu se nejedná pouze o placebo nebo o autosugesci. Jinak by tyto sestavy nepřežily několik tisíc let ve vědomí a v praxi… Read More Léčebné sestavy jógy

Jóga, Služby

Kočičí cviky

Tato cvičení jsou zaměřena především na oblast páteře a zádového svalstva. Pravidelné cvičení pomáhá udržet či obnovit pružnost této důležité části těla. Současně příznivě působí na oblast hrudníku. V průběhu cvičení dochází také k masáži orgánů v dutině břicha. Všechna uvedená cvičení vycházejí většinou ze základní polohy znázorněné na obrázku. V průběhu cvičení se koncentrujeme do oblasti… Read More Kočičí cviky

Jóga, Služby

Džala néti

Džala néti – nosní sprcha Cílem jógy je zintenzivnění a vědomé kontrolování energetického metabolismu a v důsledku toho zesílení fyzických, mentálních a psychických schopností. Hlavním orgánem, kterým můžeme přijímat energii je nos. Jeho nedostatečná činnost vyvolává těžké fyzické potíže. Tvrdíme-li že vzduch je naší hlavní výživou, pak k tomu máme určitý důvod. Jestliže za jednu minutu průměrně… Read More Džala néti

Jóga, Služby

Bhrámarí

Bhrámarí je dechová technika, která má několik stupňů. Je dobré naučit se jednotlivé stupně tak, jak jdou za sebou. Než zažijeme a budeme umět procítit určitý stupeň, neměli bychom se pouštět do dalšího. Pro ty, kteří toto cvičení ještě necvičili, budiž útěchou, že při denním praktikování tohoto cvičení lze zvládnout i poslední stupeň během patnácti… Read More Bhrámarí

Jóga, Služby

joga

Léčebné sestavy jógy Kočičí cviky Pozdrav Měsíci Bhrámarí Trátak Džala néti Úplný dech