4-poloha pyramid

Pyramidy 4 – Poloha pyramid 

 

Velká pyramida se nalézá na 30° severní zeměpisné šířky, tedy přesně v třetině mezi rovníkem a severním pólem a je přesně nasměrovaná na čtyři body kompasu. Není to považováno za náhodu. Piazzi Smith přišel na to, že příslušný poledník, který prochází ze severu na jih, probíhá většinou po suché zemi a méně po oceánu. Prohlásil, že na tomto základě střed obyvatelné plochy na Zemi „je na místě Velké pyramidy v Dolním Egyptě.“ Poledník, který prochází středem pyramidy, dělí deltu Nilu na dvě poloviny a zároveň je ideální linií, která dělí všechny pevniny naší planety. Znamená to, že na obou stranách tohoto poledníku je stejně velká plocha pevniny, nořící se do oceánů a moří. Z toho se často vyvozuje závěr, že její stavitelé věděli, že naše planeta je koule a znali i polohu a velikost povrchu všech kontinentů. Je přesně orientována v souladu se světovými stranami. Severní pobřeží Egypta vytváří poměrně pravidelný oblouk. Roku 1868 Henry Mitchell z Pobřežního výzkumu Spojených států Amerických zjistil, že místo, z kterého je oblouk popsaný, je stejné se skálou, na které stojí Velká pyramida. Proto podle některých výpočtů stojí pyramida ve středu nejen Egypta, ale dokonce celého světa.

Vypadá to, že pyramidy ukazují na událost, která se odehrála asi v jedenáctém tisíciletí před Kristem. Podle vědců, pracujících pod vedením KGB, to vypadá, že celý komplex v Gíze byl konstruován pro jediný účel. Tato teorie byla podpořena pozdějším výzkumem.

Rozměry Velké pyramidy v Gíze jsou mimořádně přesné. Poměr mezi výškou pyramidy a obvodem pyramidy je stejný jako poměr mezi poloměrem země a obvodem Země. Takže vlastně můžete vnímat pyramidu jako trojrozměrné znázornění hemisféry. Což může znamenat, že by byl nějaký důvod pro to, aby pyramida rezonovala s planetou. Pyramidy mají sílu měnit kosmické vlny. To zní jako nějaké sci-fi, ale vtip je v tom, že pyramida je JEHLAN. Pyramidy jsou ve skutečnosti obrovské jehlany schopné soustřeďovat energii. Zachycení světla z hvězd by spustilo proces, který by z Velké pyramidy udělal mezihvězdný přenašeč. Vědci projektu tvrdí, že tři pyramidy a sfinga mohou být součástí obrovského stroje, projektovaného mimozemskými inženýry. Podle nich jsou všechny monumenty v Gíze spojeny hlavním řídícím mechanismem uvnitř Velké pyramidy. Ve Velké pyramidě je chodba, vedoucí do Královské komnaty. Nad sarkofágem je tunel, některými nazývaný Hvězdná šachta. Když dojde k určité hvězdné konstelaci, hvězdná záře probleskne hvězdnou šachtou dolů. Vědci měli teorii, že když vyzařovaná energie dopadne na sarkofág, může to vyvolat něco jako syntézu za studena. Vědci projektu se domnívali, že jehlanovitý tvar pyramidy zesílí a přenese energii na ostatní monumenty. Způsobem vědcům ne zcela jasným, by mohl vzniknout směrový paprsek energie, který by z Velké pyramidy udělal kosmický maják, sloužící mimozemským lodím k astronavigaci. Nepochybně za vlasy přitažená teorie. Ale průzkumný tým v Gíze okamžitě informoval centrálu KGB. Bylo jim nařízeno zkoumat možná cílová místa přenosu z pyramid.

Antropologové spekulují, že i jiné kultury mohly být motivovány stejnými impulsy, ze kterých vzešly pyramidy v Egyptě. Starověké pyramidy byly nalezeny na tak odlišných místech, jako je Mexiko a Čína. Mnozí odborníci došli k závěru, že zde musí být historická spojitost.

 

Je to ta podivná náhoda, konvergence, která podporuje názor, že existovala pospolitá civilizace nebo nějaká civilizace, která působila na všechny ostatní civilizace, která byla nepozemského nebo nepochopitelného původu. Všechny tyto legendy a mýty hovoří o bytostech, které byly lidmi, ale které měly dlouhé životy, byly obrovité, které vzlétávaly v raketách, cestovaly mezi hvězdami a přinesly nám poznání jazyků a abeced a kalendářů.

 

Podle legendy byly čínské pyramidy postaveny, když vládli první císaři. Těmto císařům se říkalo „Synové nebes“. Podobné legendy obklopují pyramidy v Mexiku a v Yucatanu. Kupodivu výraz „Chodec po hvězdách“ či „Hvězdný cestovatel“, „Starwalker“ lze nalézt jak v jihoamerickém folklóru, tak v egyptských textech. Egypťané používali výraz Hvězdný cestovatel k popisu kategorie „lidských bohů“. Byli to lidé, ale nebyli to lidé. Byli mocnější než lidé. Možná to byli obři nebo titáni, kteří chodili mezi hvězdami. Máme pojem Hvězdných cestovatelů, ale ne lidí. Bohu podobným lidem, tvorů, kteří jsou jako lidé, ale ve skutečnosti spíše jako bozi, kteří chodili mezi hvězdami, kteří opustili Zemi ve vesmírné lodi. Bible nám o jednom z nich říká. Pokud věříte Bibli, pak skoro musíte věřit této teorii. Podobnost mýtů a stavění pyramid v odlišných kulturách vede některé odborníky ke spekulaci, že všechny kultury lze vysledovat k jediné, mateřské civilizaci. Tato záhadná rasa by mohla být zodpovědná za nejstarší známou civilizaci na americkém kontinentu. Peruánští Inkové téměř konkurovali technickým a konstrukčním schopnostem Egypťanů. Podobně jako Egypťané, Inkové neznali kolo. Přesto tisíce mil silnic protínaly jejich říši. Jak dokázali primitivní Inkové cesty přes nejnehostinnější terén naší planety – A PROČ?? Vybudování duchovního centra Inků Machu Picchu by bylo pro dnešní inženýry tvrdým oříškem. Jak Inkové dopravili masivní kameny do takových výšek? Možná Inkům pomáhala neznámá civilizace, která se nejdříve objevila v Egyptě.

Někdo říká, že nám tato záhadná rasa zanechala časové schránky poznání. Klíčem k nalezení našeho antického odkazu je odemknout tajemství pyramid. Vědecký tým v Gíze věřil, že tajemství pyramid objevil. Podle nich jsou pyramidy používány mimozemskými vesmírnými cestovateli jako astronomická navigace. KGB nařídila týmu určit cílová místa.

Planety, hvězdy a souhvězdí a galaxie. Všechny jsou v neustálém pohybu. Vědci projektu museli projektovat noční oblohu, jak vypadala nad Gízou před tisíci lety. Nyní již toho víme hodně, takže můžeme kalkulovat KDE a KDY. Řekněme před tisíci lety, před dvěma tisíci lety, měla být postavena před dvěma a půl tisíci lety.