Zajímavosti

Vliv planet sluneční soustavy na život na zemi

Mají astrologové pravdu, nebo se jedná o snůšku nesmyslů? Mají planety naší sluneční soustavy vliv na život na Zemi, nebo ne? Dlouho a dlouho se vedou debaty, diskuze, urážky i nesmiřitelné pohrdání z obou stran. A dlouho chybí reálný pohled na věc.

vliv planet

 

Astrologové vychází z poznatku, který nepopírají ani ti, kteří si říkají vědečtí pracovníci, a to že Měsíc má vliv na vše živé i neživé na Zemi. Jaké to jsou vlivy?

Nejznámější je příliv a odliv. To nepopírají diskutéři ani z jedné strany barikády. To totiž popřít nejde. Další uznávané vlivy Měsíce jsou na psychiku člověka, emoční citlivost, projevy v sexu, vhodnost nebo nevhodnost redukčních diet či operací v určitých fázích Měsíce. Statistiky, které nejsou příliš zveřejňovány, mohou dokázat, že v různých fázích Měsíce se řidiči na silnicích chovají více rozvážně a jindy více riskují. Říká se, že například při ubývajícím Měsíci je vhodné pracovat na tom, čeho se chcete zbavit (akné, bradavice) nebo co chcete, aby dlouho vydrželo (stříhání vlasů, aby rostly pomaleji). Je to dobrá doba i pro chirurgické zásahy – rychle se hojí a netvoří se hluboké jizvy.

Vliv Měsíce na Zemi

Vědci tvrdí, že se nikdy neprokázal vliv Měsíce na hladinu jezer či rybníků, realizovali například studie zkoumající množství nehod, epileptických a astmatických záchvatů, násilných činů, nehod nebo napadení člověka zvířetem v různých Měsíčních fázích. A jejich prezentace výsledků? Podle jejich vyjádření psi koušou stejně, ať je úplněk nebo ne, pacienti psychiatrických léčeben jsou neklidní i když je Měsíc v novu a nehody se stávají každý den. Vyjádření policistů a pracovníků záchranných služeb o tom, že právě v době úplňku jsou nehody jaksi podivnější a je jich více než jindy, prohlašují za neopodstatněné řeči.

Naopak jiné studie ukázaly, že lidé s psychickými poruchami mají výraznější projevy svých mentálních poruch právě během úplňku. Úplněk může u člověka vyvolat pocity úzkosti, nervozity, či vyvolat halucinace. Během úplňku mají také lidé větší tendenci znovu prožívat své vzpomínky z minulosti, čímž zesmutní nebo se stanou depresívnějšími. Mnoho básníků napsalo některé z jejich nejlepších děl právě během úplňku.

Starověká čínská kniha Společné otázky: Teorie devíti božstev, říká: „Když se objeví půlměsíc, krev a čchi (energie, která utváří lidské tělo a udržuje v něm život) začíná sílit a ochranná čchi začíná obíhat. Při úplňku, krve a čchi je dostatek a svaly jsou silné. Když měsíc ubývá, energetické kanály slábnou, ochranná čchi odchází a zůstává pouze forma.“ Tedy krev, čchi, svaly a síla energetických kanálů také souvisí s fázemi Měsíce.

Astrologové sledují vlivy planet

Astrologové různých civilizací již tisíce let sledují vliv ostatních planet na naši Zemi. Vychází ze základního poznatku, že ve Sluneční soustavě jsou vesmírná tělesa ve vzájemné interakci. Novodobí astronomové se těmto postojům vysmívají a odvolávají se na vědecké postupy a poznatky. Tvrdí, že vliv ostatních planet je díky jejich vzdálenosti od Země tak malý, že je prakticky nulový.

Obě dvě strany uznávají, že v této části vesmíru je absolutní jistotou matematika. Zkusme se tedy podívat na tvrzení astronomů i astrologů z hlediska matematiky.

Pojali jsme působnost Měsíce na planetu Zemi jako stoprocentní. Vzali jsme v úvahu průměrnou vzdálenost dané planety od Země a hmotnost jednotlivých planet vůči Zemi. To jsou vědecky uznávané poznatky. Naopak jsme nebrali v úvahu různé zeslabující nebo zesilující vlivy, jako například roje meteoritů mezi planetami či různá záření. Poměrem hmotnosti a vzdálenosti vůči Zemi jsme dostali index vlivu. Poměrem indexu vlivu vůči Zemi k indexu vůči Měsíci (kde jsme si řekli, že se jedná o 100%) jsme dostali jednoduchým matematickým postupem procentuální vyjádření vlivu dané planety na Zemi v porovnání k vlivu Měsíce na Zemi. A proč bereme vliv Měsíce na Zemi jako 100%? Protože tento vliv nemohou vědci popřít. Je prokázaný. Vše ostatní je matematika.

A vyšly nám následující výsledky:

 

Z uvedeného vyplývá, že například Saturn by měl mít matematickým vyjádřením vliv na Zemi téměř dva a půl krát silnější, než má Měsíc a Jupiter dokonce více než 14x větší vliv.

Má matematika pravdu?

S přáním všeho dobrého Miroslav Musil. 🙂