Léčebné sestavy jógy

Terapie jógou

Toto je ukázka některých tzv. motivovaných sestav, kterými lze upravovat zdravotní stav cvičence.

Následující text je nutné chápat jako doplňkovou terapii, nikoli jako všespasitelné metody tajemných Mistrů starověké Indie. Na druhou stranu se nejedná pouze o placebo nebo o autosugesci. Jinak by tyto sestavy nepřežily několik tisíc let ve vědomí a v praxi Indie. Většina zde uvedených sestav se používá v jógické nemocnici v Lónawle v Indii při tamější léčebné praxi.

Při aplikaci těchto cvičebních sestav a praktik je nutné brát v úvahu mimo jiné také povahu člověka. Například cholerikovi nemůžeme předepisovat pouze záklony a melancholikovi zase jenom sklony. Cholerik by byl ještě výbušnější a melancholik by se ještě více zpomalil ve svém projevu.

V takových případech zacvičíme před terapeutickou sestavou u cholerika jeden sklon a na závěr sestavy dáme dva po sobě jdoucí sklony. U melancholika totéž uděláme se záklony.

Akomodace oční čočky – oči

Všeobecně pro každého člověka jsou vhodná uvolňovací cvičení pro oči. Kromě toho doporučujeme cvičení okohybných svalů. Velmi užitečné je cvičení akomodace oční čočky. Natáhneme ruku před sebe, zvedneme prst, díváme se střídavě na prst a do dálky (z okna). Vždy oko na obě vzdálenosti dobře zaostříme. Prst pak postupně přibližujeme k očím. Střídavým pohledem do blízka a do dálky se udržuje celý zaostřovací aparát oka pružný. Oddálíme nošení brýlí na čtení o několik roků.

Alergie

Všechny druhy léčí šank prakšalána, dále zařadit naprosto bezpodmínečně úplný jógický dech a případně pročišťovací dechové techniky (kapalabháti, bhastrika). Velmi se osvědčilo také vamana dhautí. Jóga mudra se vzpažením. Dvikónásana.

Anemie

Paščimóttanásana, úplný dech, sarvangásana, relaxace v šavásaně.

Angina pectoris

Záchvat bolestí vyvolává i stresová situace. Vzhledem k tomu, že úzkost vede ke zhoršení choroby a naopak choroba vyvolá pocit strachu a nejistoty, dochází k bludnému kruhu.

Pomocí jógy odstraníme stresy: relaxace a pravidelný, vyrovnaný dech. Po propuštění z nemocnice u nemocných po infarktu, kteří jsou schopni pohybové léčby nebo u některých forem anginy pectoris chodí pacient denně na procházky, zprvu jen několik minut a denně přidává o několik minut nebo o několik set metrů. Musí chodit tak pomalu, aby se nedostavila bolest na hrudníku a aby se nezadýchal jakmile dosáhne tímto postupem vzdálenost asi 4 km za den (lze rozdělit na 2 km dopol. a 2 km odpol.), změří si čas, za jak dlouho ujde tuto vzdálenost BEZ BOLESTÍ NA HRUDNÍKU A BEZ ZADÝCHÁVÁNI SE. Čas si poznamená do kalendáře a pak vždy po pěti dnech sníží čas na 4 km o 2 minuty (na 2 km o 1 min.). Tak postupně chůzi urychluje po pět dní. Tím se srdce stačí adaptovat na pohyb. Někdy se docílí tímto pomalým postupem za určitý čas rychlost i 6 km za hodinu. Na této úrovni ponecháme nemocného několik měsíců. U vhodných pacientů se pak může postupovat dál tak, že se přejde na střídavý běh (tzv. indiánský). 10 kroků mírný klus a pak se vydýchat pomalou chůzí do uklidnění a opět opakujeme. Vždy po pěti dnech přidáváme o 10 kroků klusu navíc, až docílíme, že většinu trasy bude nemocný proklusávat. Trasu můžeme i patřičně zkrátit. Běhá se po rovině, do kopce se jde patřičně pomalu.

Rehabilitační trénink děláme vždy NALAČNO (velká spotřeba krve při trávení). Při špatném počasí ponecháme jen lehkou procházku. Objeví-li se některý den větší potíže, TRÉNINK PŘERUŠÍME a nemocného přešetříme. Před chůzí doporučujeme lehkou rozcvičku na prokrvení a zahřátí, po chůzi podle možností osprchování vlažnou vodou. U lidí s nadváhou usilujeme o postupné snížení váhy na snesitelnou míru. Omezujeme proto v rámci antisklerotické diety i kvantum jídla. Další podmínkou je odstranit ze života všechny škodlivé vlivy (kouření, psych. faktory atd.). Zdůrazňujeme duševní hygienu, aby se dokázal vyrovnat se všemi problémy. Pak podle povahy (úzkostné nebo výbušné) doporučíme určité cviky, raději méně (2-3), ale opakovat vícekrát během dne. Velmi dobrá je matsjásana, kdy je hrudník uvolněný a roztažený a dýcháme z plných plic. Tato ásana dokáže někdy i zrušit záchvaty anginy pectoris. V rybě dýcháme zhluboka a pomalu. Asi po deseti deších zařadíme relaxaci a pak znovu polohu opakujeme. Uddžáji působí rovněž dobře na prokrvení srdečního svalu. Zde ho používáme bez kumbhaky, třeba i při chůzi. Která cvičení nejsou vhodná, jsou stejná jako u extrasystol. Ve stravě omezujeme živ. tuky (zhruba 2/3 tuků nahrazujeme rostlinnými tuky), pamatujeme na dostatek vit. C. Strava by měla být rozdělena na více menších dávek. Omezujeme vajíčka asi na 2 za týden, zakazujeme cukr. Používáme sojovou mouku, dostatek zeleniny, ovoce. Absolutní zákaz kouření!!

Arthritis

Bhudžangásana, gómukhásana, paščimóttanásana, sarvangásana, trikónásana, šalabhásana, ardha-matsjendrásana, jóga mudra.

Astma

Paščimóttanásana, bhudžangásana, matsjásana, šíršásana, (lze i delfín), padmásana siddhásana, supta vadžrásana, uštrásana, sarvangásana, džánušírásana. Rel., A-dech, vždy zařadíme sarvangásanu, udžáji, kapalabháti, otužování. Všeob. záklony. Néti, relaxace, vyrovnání dechu, sarvangásana (do 10 minut), halásana, dhanurásana (bhudžangásana), loma viloma (5-7 min.), suryabhédana 3 min., uddžáji (až 10 min), kapalabháti. 1x za 2 měsíce šank prakšalána (Pozor na kontraindikace hlavně při diabetu!!). Padahastásana, šalabhásana, vadžrásana. Viz též dýchání kůží.

U astmatu je často zastoupena složka psychická, která může mít vliv na frekvenci záchvatů. Jejím odstraněním či utlumením se pohotovost k záchvatům může podstatně zmírnit. Začínáme opět nácvikem dokonalé relaxace a vnitřního zklidnění. U dechu se zaměříme především na brániční dech. Tito nemocní mají často bránici nepružnou, ztenčenou ze špatné funkce. Její činnost zlepšíme především v sarvangásaně. Nácvik břišního dechu pomocí ruky nebývá vždy úspěšný, přesto se o něj pokusíme. Při této nemoci se setkáváme s paradoxním dýcháním: při nadechování hrudníkem se současně vtahuje břicho. Musíme je proto naučit, že při vdechu se musí břicho zvedat, takže bránice se pohybuje dolů. přímo při záchvatu přináší úlevu dech proti odporu (protože rozšiřuje malé průdušky). Pro tento účel můžeme používat uddžájí pránajámu. Lze ji provádět dvojím způsobem: buď vytváříme odpor vzduchu v úrovni hlasivek – tento způsob má dobré účinky i při hlasových poruchách – nebo zvyšujeme odpor proudícímu vzduchu až pomocí měkkého patra. Tento druhý typ působí příznivě na nosohltan, zejména při chřipkách, zánětech nosohltanu. Z další pránajámy zařadíme kapalabháti, které působí rovněž dobře na uvolnění průdušek. Alergickou složku můžeme ovlivnit šank prakšalánou. V tomto směru je rovněž účinná halásana. Vždy naučíme néti. Proti náchylnosti k infekci, která zhoršuje chorobu, bojujeme otužováním.

Všeobecně dobrá jsou pro astmatiky záklonová cvičení, která odstraňují úzkostné stavy. Je důležité změnit postoj nemocného k jeho chorobě, dosáhnout psychického vyrovnání. Rovnováhu vegetativního nervstva se pokusíme upravit súrja bhédanou pránajámou. U pránajámy dbáme vždy na dokonalý výdech. Podle toho můžete nemocného postupné vést a doplňovat jeho soubor a životosprávu: otužování, néti, relaxace, vyrovnání dechu, sarvangásana (prodlužovat až do 10 minut), halásana, některý záklonový cvik (luk, kobra) loma viloma asi 5–7 minut a další 3 minuty súrja bhédana, uddžáji až do 10 minut, kapalabháti. Jednou za 1–2 měsíce šank prakšalána. Během dne usilovat o stálou relaxaci, vyrovnaný dech a duševní pohodu.

Bolesti hlavy

Střídavý dech, padahastásana, paščimóttanásana, šíršásana, halásana, sarvangásana s výdrží 3 a více minut.

Bolesti mezi lopatkami

Kompletní krční rozcvička: hlavu na prsa, otáčet bradu k ramenům, potom čelo k ramenům, hlavu na záda a otáčet do stran, kroužení hlavou, rameno dolů a jemně otáčet hlavou do stran, vyhazování hlavy, kafemlejnek. Dále ramenní rozcvička: malé a postupně zvětšované kruhy jedním ramenem, druhým ramenem, kroužení jedním ramenem rychle a druhým pomalu (zepředu dozadu, potom zezadu dopředu), kroužení oběma rameny současně v protisměru (jedním zezadu dopředu a druhým současně zepředu dozadu). Dvikónásana s rozcvičením krční oblasti.

Bolesti zad

Všechny pozice ve stoje, dhanurásana, bhudžangásana, padahastásana, paščimóttanásana, sarvangásana, viparita karaní s výdrží min. 1 až do 10 minut, džánušírásana, khandrásana. Pánevní a páteřní rozcvička.

Brada – program pro části těla

Dvikónásana, bhudžangásana, kakásana, matsjásana, halásana, krční rozcvička, tygří dech.

Bránice – program pro části těla

Súrja namaskár, trikónásana, ardha matsjendrásana, katičakrásana.

Bronchitida

Džala néti

Břicho – program pro jednotlivé části těla

Ekapadašíršásana, paščimóttanásana, padahastásana, dhanurásana, katičakrásana, kakásana, šíršásana, šalabhásana, padmásana, majurásana, halásana, Súrja namaskár, želva, džánušírásana, kolébka předozadní i do stran, dvikónásana (odstraňuje „bříško“)

Celulitida (hrbolkovatění kůže, pomerančová kůže)

Všechny krokodýlí cviky vleže na zádech, posílení stehen polovičním podřepem s koleny u sebe a s koleny od sebe (Brahmačari), gómukhásana, předozadní kolébka s přechody do halásany a paščimótanásany, džánušírásana, všechny varianty trikónásany, všechny varianty uštrásany (včetně opory dlaněmi o zem), ardha matsjendrásana, supta vadžrásana. Vždy súrja namaskár a čandra namaskár. Dhanurásana a na konci cviku přitažení nohou k hýždím (žába).

Naše nohy někdy „zdobí“ místa, která mají strukturu pomerančové kůry. Hrbolovatí. Jde o nemoc zvanou celulitida, která se navenek projevuje nehezkými dolíčky. Jejich příčinou je nesprávný životní styl – špatná životospráva a nedostatek správného pohybu. V kůži se shromažďuje tuk, voda a odpadní látky. Celulitida zůstává dlouho utajena, pomerančový vzhled kůže je jejím pokročilejším stadiem. Pokud se však dolíčky při stisknutí kůže začínají objevovat, je nejvyšší čas něco se sebou dělat. Stoprocentně vám pomohou nenáročné cviky. Potřebujeme jen širší gumový pás či silnou prádelní gumu a trochu prostoru.

CVIČENÍ:

  1. Lehneme si na záda, nohy provlékneme gumou, položíme je ploskami na zem, ohneme je v kolenou. Pás je napnutý, obepíná nohy těsně nad koleny. Ruce položíme volně na gumu a pomalu zvedáme a spouštíme trup. Opakujeme 3x po 10 cvicích (sklopky, přičemž nohy stále roztahují gumu).

  2. Lehneme si na levý bok, levá ruka podepře hlavu, gumovým pásem obemkneme kotníky, levá noha zůstává na podlaze, pravou zvedáme tak, aby se pás co nejvíce napnul. Opakujeme 4x po 10 cvicích, střídavě pravou a levou nohou.

  3. Lehneme si na pravý bok, tělo pravou rukou v lokti podepřeme (předloktí a dlaň se opírají o zem). Gumu volně přišlápneme levou nohou, pravou zasuneme do pásu, který opět napínáme tahem nohy vpřed (nikoli vzhůru). Opakujeme 3x po 10 cvicích, střídavě pravou a levou nohou.)

I výrobci kosmetiky na nás nezapomínají a nabízejí speciální kosmetickou řadu, účinného pomocníka proti celulitidě: multiaktivní krém, peeling a přísadu do koupele. Vrátí pokožce vláčnost a elasticitu, upraví látkovou výměnu v kritických partiích.

Diabetes neurotická

Integrální relaxace, dech per partes, introspekce (generalis x localis), pavana muktásana, abdominální relaxace, antistresová sestava

Diabetes všeobecně

Šank prakšalána (1x á 2 dny po 2 měsíce jen s 8 sklenicemi), před aplikací inzulínu (jinak hrozí vznik hypoglykémie!!), majurásana. Matsjásana, padahastásana, paščimóttanásana, šalabhásana, halásana, sarvangásana, ardha matsjendrásana, džánušírásana

Duševní nevyrovnanost

Šank prakšalána. Dále balanční cviky, súrja namaskár, večer čandra namaskár, bezpodmínečně několikrát denně zařazovat úplný jógický dech, při hyperfunkci višuddhy čakry zpomalovat výdech.

Dýchání nedostatečné

Dech per partes, úplný jógický dech se zpevněným břišním pasem, kapalabháti, bhastrika, tygří dech, uštrásana.

Ekzém

Šank prakšalána

Extrasystoly (mimořádné stahy srdeční)

Zdravé srdce pracuje pravidelně, rytmicky. Objeví-li se mimořádný stah, je pociťován jako přeskočení srdce, kratičké zastavení srdce apod. Stává se to často i u zdravého člověka a nic vážného to neznamená. Naopak u nemocného srdce může být extrasystola následek srdeční choroby. Extrasystoly se mohou vyprovokovat zadržením dechu a stlačením hrudníku, plynatostí střev, někdy i nedostatkem draslíku v organismu (po značném pocení, průjmech, zvracení). Je-li mimořádný stah jen projevem nervové lability, postupujeme podobně jako u neurocirkulační dystonie (viz heslo). U ztráty draslíku (průjmy, práce v horkém prostředí, tělesná námaha, sauna, zvracení) draslík doplníme zeleninou, ovocem, minerálkami – nejvíce draslíku obsahují švestky, meruňky (obojí hlavně sušené) – stačí jen několik málo plodů, dále tropické ovoce, bramborové slupky (pečené brambory jíme celé). Jsou ovšem choroby, kde se draslík nemůže (alespoň v některých stádiích) podávat – některá těžká onemocnění ledvin, porucha nadledvinek, ale v těchto případech je pacient lékařem poučen.

Z hlediska jógy musíme vědět, že tam, kde je nemocné srdce a extrasystoly jsou nebezpečné, vyvarujeme se ásan se zadržováním dechu a větším tlakem v hrudníku – šalabhásany, majurásany, kumbhaky atd. Naučíme naopak nemocného stále udržovat pravidelný dech bez zadržování při jakékoli činnosti, hlavně při zvedání břemen. Toto je zvláště důležité u lidí s ischemickou chorobou srdeční (viz heslo). K odstranění plynatosti použijeme loďku (paripurna navásanu), vatsjanásanu v modifikaci s dýcháním (leh na zádech, vdech břichem, ale místo úplného zadržení dechu v nádechu povrchně dýcháme, skrčíme pravou nohu, obejmeme rukama a přitlačíme k břichu. Po chvíli vydechneme a nohu narovnáme. Opakujeme 3x, pak totéž levou nohou. U klasické vatsjánásany cvičíme ještě oběma nohama, zde to však nepoužijeme.) Naučíme-li šank prakšalánu, musíme dostatečně doplnit draslík. U srdeční nedostatečnosti šank prakšalánu NEPROVÁDÍME!!

Menstruační problémy

Paščimóttanásana, padahastásana, bhudžangásana, matsjásana, sarvangásana, vadžrásana, supta vadžrásana, trikónásana všechny varianty, motýlek, série koček, khandrásana, Súrja namaskár. Menstruační periodu pomáhá regulovat tygří dech. Šalabhásana.

Nespavost

Nádí šódhana, bhudžangásana, padahastásana, paščimóttanásana, šíršásana, halásana, sarvagnásaha, Súrja namaskár. Večer Čandra namaskár.

Pohlavní nedostatečnost

Břišní dech, úplný jógický dech se zpevněným břišním pasem. Surja namaskár. Garúdásana s podřepem. Pánevní rozcvička, katičakrásana, krokocviky vleže na břiše – vážka – kapalabháti, všechny cviky pro vyčištění střev (přede- vším šank prakšalána, uddiána, agnisára, naulí), tygří dech, súrja namaskár, tadásana, trikónásana základní, gharbásana, úrhdva paščimóttanásana s úplným jógickým dechem, paščimóttanásana s s úplným jógickým dechem, navásana, meruakaranásana, majurásana, gómukhásana se sklonem, halásana s výdrží a s úplným jógickým dechem,, denně 3x první 3 cviky šank prakšalány (silné a účinné!). Speciální tělesné techniky: viz Tantra lásky. Speciální duševní techniky: viz Tajemství mužů (Angelisová) Omezit maso, hodně čerstvé zeleniny, zbytková strava. Nejlepší afrodiziakum je šikovná žena. Partneři se musí umět oboustranně dlouho mazlit. Po imisi pomalý pohyb. Muž nesmí všechno oddřít sám – musí se na pohlavní aktivity těšit. Stereotyp sex zabíjí.

Prsa – program pro jednotlivé části těla

Dhanurásana, dvikónásana, bhudžangásana, gómukhásana, kakásana, matsjásana, padahastásana, paščimóttanásana, halásana, Súrja namaskár, čakrásana, trikónásana všechny varianty.

Prsní svaly zkrácené

Matsjásana

Revmatismus

Padahastásana, paščimóttanásana, halásana, supta vadžrásana, ardha-matsjen- drásana, sarvangásana, šalabhásana (vážka), džánušírásana.

Úzkostné stavy

Veškerá záklonová cvičení. Jama a nijama.

Vyčerpanost

Padahastásana, paščimóttanásana, dvikónásana, úplný dech, šíršásana, halá- sana, Súrja namaskár, sarvangásana, ardha matsjendrásana, joga-mudra.