Pyramidální energie

Pyramidální energie 

 

Energie pyramid

Nelze si nepovšimnout jedné záležitosti, která s Velkou pyramidou v Gíze souvisí. V roce 1989 byly zveřejněny výsledky výzkumů uvnitř této pyramidy, které doslova šokovaly odborníky.

Zjistilo se, že každý předmět, uložený do nitra této obří stavby vykazuje neznámé energetické pole, jímž je obklopen a které nemá elektromagnetickou povahu.

Tato energie je orientována přesně severojižním směrem a váže se na magnetické pole Země.

Energie, která se kumuluje uvnitř pyramidy, neproniká ven, odráží se zpět a vykazuje vlastní stabilitu.

Největší kumulace této energie byla zjištěna přesně v místech, kde se nachází „královská hrobka“ (zda ovšem tato „hrobka“ s prázdným sarkofágem skutečně měla sloužit, či sloužila k pohřebním účelům, není jisté).

Odrážená energie uvnitř pyramidy mění povrchovou strukturu kovů a v brtnických látkách dochází ke ztrátě vody, čímž vzniká proces přirozené mumifikace.

Mýtus o tom, že Velkou pyramidu nechal postavit faraón Cheops (Chu-fu), se zdá být dnes již neudržitelný. Uvedená zjištění totiž jasně svědčí o tom, že stavitelé Velké pyramidy museli mít znalosti, před nimiž i dnešní věda bledne závistí. Navíc vůbec nevíme, jaká energie uvnitř této pyramidy vlastně působí. Svým typem totiž odpovídá tomu druhu energie, kterou vysílá lidský mozek například při telepatii a která snad ani nemá elektromagnetickou povahu.

Povrch Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: zemské a kosmické. Tyto síly spolupůsobí, udržují rovnováhu, harmonii a život na zemi. Když se jejich rovnováha poruší, vznikají nemoci a ve větším měřítku pak přírodní katastrofy. Pyramida má schopnost obě síly koncentrovat a umožňuje také jejich ovládání.

Model pyramidy je v dnešní době jedním z mála zařízení umožňujících skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v naších obydlích.

Aby se problém pyramid mohl zkoumat anebo využít zjištěného, byla postavena řada nejrůznějších proporčně zmenšených pyramid a pyramidek. Byly to třeba pyramidy:

  • pro ostření žiletek
  • pro vysušování organických hmot, především potravin
  • pro zabránění plesnivění a hnití (přírodní  konzervace)
  • pro sušení bylin
  • pro zvýraznění chuti některých potravin
  • pro léčebné účinky

 

Jediným jasným výsledkem těchto různých ověřování je skutečnost, že pyramida není pouze jakýmsi dokladem gigantománie nějakého faraóna anebo extrémní umělecké dílo. Zřejmě to je obrovský tvarový zářič, který měl ovlivňovat a také asi ovlivňoval či doposud ovlivňuje určitou oblast, určité množství lidí – tedy měl vlastně vliv na celou zemi, pochopitelně podle tehdejších měřítek.

Jiné jevy probíhají v dolní části pyramidy, jiné ve  střední a jiné v horní části. Horní část pyramidy,  tzn. do 1/3 výšky od vrcholu, je definována jako  prostor pozitivního záření. Dolní část od základny do 1/3 výšky je definována jako část negativního  působení. Mezi nimi je část neutrálního vlivu.

Je jasné, že energie, která se v pyramidě akumuluje, není pro člověka škodlivá. Naopak, posiluje jeho vitalitu. Znemožňuje také množení bakterií a  mikroorganismu, které způsobují rozklad potravin.

Je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu narůstá energie záření. Znamená to, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

Je potřebné zdůraznit, že v každém, i v malém modelu  pyramidy, spolupůsobí (pokud je nám známo) tři druhy energie. Jsou to:

– energie elektrická – emitovaná vrcholem

– energie magnetická – záření z bočních stěn

– energie mentální – tzv. faktor pointingu,  polarizovaný na „zeleno“, s mumifikačním účinkem

 

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shro­mažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky země a okolního prostoru. Energie proudí směrem od základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících „devíti základním barvám“ vesmíru. Pyramida tuto energii zároveň emituje stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně půso­bí na člověka a jeho prostředí. Má různé využití. Může posilovat organismus, imunitu, omlazovat, léčit  lidi, zvířata a rostliny, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, zajistit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků, energetizovat potravu, nápoje a také vodu určenou k pití, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Energie vyzařovaná z modelu pyramidy může působit na  živé organizmy pozitivně, v některých případech také  negativně.

Při prvním spočinutí v pyramidě mohou vnímaví jedinci zažívat až nevysvětlitelné pocity. Každý další pobyt znamená hlubší soužití, okamžité pronikání do hladiny alfa.

Při hlubinné terapii – reinkarnacích – je mnohem  jednodušší průnik bloky mezi jednotlivými zrozeními. Ti, kteří usnou, mohou vstoupit do jasnovidných snů.

V pyramidě můžete prožít řadu pocitů a dosud nepozna­ných zážitků. Také čas vám poběží jinak než všem oko­lo. Tělo se zregeneruje a energeticky vyrovná. Pocit  klidu v duši se může dostavit již po dvaceti minutách  pobytu pod jehlanovou konstrukcí, která mění kvalitu  a zároveň koncentruje životadárnou energii. Přichází  spánek, ale i stavy beztělnosti, pocity mravenčení,  trnutí, tlaku a tepla. Záleží na založení a citlivos­ti každého jednotlivce.

Hodinový pobyt pod pyramidou přináší regeneraci srovnatelnou se čtyřiadvacetihodinovým spánkem v lese. K uvedenému jevu dochází díky produkci zvýšeného počtu minusových iontů, kterých kolem nás v důsledku  znečištění ovzduší stále více ubývá. Klient se po 30  minutách působení pyramidy cítí lépe vyspán než po  celé noci bez působení pyramidy. Nejde tu o delší nebo kratší dobu spánku, nýbrž o regeneraci a lepší  odpočinek.

Příznivá energie pyramidy přispívá lepšímu psychickému i fyzickému stavu, urychluje hojení ran a navozuje  harmonizaci tělesných pochodů.

Pyramida funguje na principu zářiče vibrací. Dokáže  si sama zmapovat a odchytit místa na těle zasažená  nemocí. Ta pak začne „masírovat“ vlnami odpovídající­ mi frekvencím zdravého organismu. Nastává jakýsi  vnitřní boj dobra se zlem.

Po delším používání pyramidy (tj. 8 až 10 seancí),  lze pozorovat např. zlepšení stavu nervového systému, ustupující bolesti různého druhu a původu. Neuralgie,  revmatické bolesti, bolesti hlavy, obvykle ustupují  už po půlhodinové seanci. Nervové napětí se po 40 mi­nutách mění na stav uvolnění a sebeuvědomění. Je viditelný nárůst energie. Podobně je možné vyléčit se  z nespavosti.

Používání pyramid k léčbě způsobuje celkové ustoupení nemoci a nejen jejích příznaků. Pohmožděniny, zlome­niny nebo rány přestávají bolet, krvácet, dokonce se hojí mnohem rychleji než obvykle. Pyramida léčí, regeneruje a reguluje samouzdravovací procesy v lidském  organismu. Například osobám se zvýšeným krevním tla­kem ho snižuje, ale je-li velmi nízký, zvyšuje ho.  Obézním lidem pomáhá při odtučňování a velmi štíhlým lidem zase na váze přibrat. Podporuje léčbu páteře i chronických onemocnění a prokrvuje pokožku.

Bylo dokázáno, že nejlepších výsledků se dosahuje při léčbě některých psychických onemocnění, při rekonva­lescenci a léčbě určitých degenerativních chorob. Vý­borného efektu se dosahuje při léčbě všech bolestí hlavy, silné migréně nebo neuralgii.

Lze konstatovat, že pomocí pyramidální energie můžeme pomáhat při revmatismu, angíně, nachlazení, žaludeč­ních vředech, při různých bolestech a zánětlivých  stavech, při lumbágu (prudké bolesti zad), degeneraci obratlů a celkové skleróze (vápenatění tepen), při otravě jater, problémech se srdcem.

Někteří léčitelé tvrdí, že je vhodnější jiný úhel,  než má Velká pyramida. Tvrdí, že nejsme Egypťané, ale  Evropané a z toho vyplývají i odlišné reakce těl. Pro  naše zeměpisné šířky vyhovuje podle těchto teorií  sklon 65°. Taková pyramida emituje silnější záření,  které může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné.  Ostrý úhel pyramidy prý otvírá astrální vidění, ale  silně mumifikuje.

Je-li léčivé působení pyramidy posilováno dechovými cvičeními a posloucháním relaxační hudby, pak je ve stavu uvolnění bioenergetické působení pyramid mnohem silnější.

V pyramidě se aura nezvětšuje, ale jakmile se daná  osoba od pyramidy vzdálí, její aura naroste na čtyřnásobek. U některých osob se zvětšená aura udržuje několik dní až týdnů.

Jednoznačných úspěchů se dosáhlo při vyvrtnutí, poře­zání, natažených svalech a šlachách, při infekcích,  bolestech zubů a podobně. A to v překvapivě krátké době. Tato vysokofrekvenční „pyramidální energie“ je  schopna aktivně zasahovat do léčebných procesů  a urychlovat je.

Nejlepším místem v pyramidě je tzv. královská komora,  která se nalézá ve výšce 1/3 pyramidy od základny.  Toto místo je nejen centrem koncentrace energie pyramidy, ale také jejím těžištěm.

Potvrdilo se, že větší množství kovu v blízkosti py­ramidy nebo zapnuté elektrické spotřebiče svým vyzařováním její působení ruší.

Nutno připomenout, že pyramidami nelze léčit všechny  nemoci.

 

Indikace pyramidální energie

Zdravý člověk by měl pro svou „pravidelnou údržbu“  podstupovat návštěvu pod pyramidou dvakrát měsíčněNemocní opakovaně i vícekrát týdně.

Jedním z vynikajících efektů je potlačování bolestí  způsobených řeznými ranami a pohmožděninami a urych­lení procesu hojení ran. Díky každodennímu pobytu pod  pyramidou odpovídající velikosti se řezné rány hojí  rychleji než obvykle. Podobných výsledků se dosahuje  s pohmožděninami. V případě krvácejících řezných ran  je kratší i proces zastavení krvácení.

Pyramida tedy může působit jako určitý druh posilova­če, který nám poskytuje dostatečnou zásobu energie.  Urychluje nebo zpomaluje přirozené procesy.

Působí nejen na fyzické lidské tělo, ale také na tělo  éterické, mentální a astrální. Proto se nejlepších  výsledků dosahuje, když se léčí všechny složky člově­ka a nikoli pouze fyzické poruchy.

Vrací vnitřní rovnováhu a posiluje vědomí sama sebe.  Už po několika minutách člověk pocítí klid, je vyrovnanější a koncentrovanější. Napětí se ztratí a každý,  kdo je aspoň trochu senzitivní, v sobě pocítí mocnou  sílu. Oddech v pyramidě je efektivní cestou k vnitřní  harmonii a zdraví.

V pyramidách s výškou kolem 180 cm bylo dokázáno, že  velmi dobrých výsledků se dosahuje při léčbě problémů  s páteří a revmatismem.

Ve správně postavené pyramidě je naprosto sterilní  prostředí a je tedy zcela reálný předpoklad, že v ní  je možné zastavit rozpad rakovinné tkáně. Samozřejmě  ovšem za určitých podmínek. Bez individuál­ního posou­zení by neměl pobyt v pyramidě překračovat 60 minut.

Při nejméně třicetiminutovém pobytu v pyramidě se po  minimálně dvanácti seancích léčí většina kožních  chorob a většina chorob sliznic.

Velmi vhodná je pyramidální terapie při vysokém a při  nízkém krevním tlaku. Pyramida ho dokáže sama zregu­lovat na normální stav.

Je doporučována při cukrovce. Pobyt v pyramidě v některých klinicky ověřených případech zmírnil cukrovku  tak, že lékaři postupně přestali dávat inzulín.

Potraviny nebo nápoje skladované v pyramidě zůstávají  delší dobu čerstvější a navíc jsou chutnější. Platí  to pro kávu, čaj, mléko, sladkosti, alkohol. Víno je  jemnější a po čase se z něj stává šampaňské.

Je všeobecně známo, že chutnější a hlavně zdravější  jsou pokrmy, které jsou připraveny z čerstvých surovin. I v takovém případě se model pyramidy stává neo­cenitelným a velkým pomocníkem. Třebaže se to zdá neuvěřitelné, můžeme v pyramidě bez nejmenších obav  uchovávat čerstvé nesolené maso více než týden a ne­musíme se obávat, že se zkazí.

Pod pyramidou se rozvoj bakterií a mikroorganismů  zastavuje. Proto pod ním lze déle skladovat různé sý­ry nebo také maso, aniž by se zkazily.

Pyramida v mnoha případech nejen zlepšuje chuťové  vlastnosti potravin, ale také eliminuje různé zápachy, které jsou spojeny například s rybami nebo  s jinými potravinami.

U mnoha potravin vystavených působení pyramidy nejmé­ně 20 minut, je možné pozorovat zlepšení chuti.  Máme-li doma pyramidu, pak každý druh potravin, který  vyndáme z mrazničky, bychom pod ni měli alespoň na  dobu rozmrazení uložit. Jde hlavně o druhy masa, kte­ré jsou po rozmrazení pod pyramidou jemnější a chutnější, než kdybychom je rozmrazovali normálním způsobem.

Jistou opatrnost bychom měli zachovávat, když působení pyramidy vystavujeme produkty nebo nápoje, připra­vené na bázi umělých vůní a příchutí, neboť pyramida  tyto tzv. degustační efekty částečně smaže. Může se  tak např. stát u různých druhů osvěžujících nápojů,  které po vystavení vlivu pyramidy po jisté době ztrá­cejí chuť, resp. vracejí se ke své původní.

Častým problémem v domácnosti je například udržení  čerstvého chleba alespoň několik dní. Proto ho dáváme  do PVC sáčků. Není to nejlepší způsob, protože po několika dnech se může na povrchu chleba objevit plíseň. Rozhodneme-li se chléb v tomto sáčku umístit pod  pyramidu, i po několika dnech bude chutnat a bude  stále čerstvý.

Máme-li doma pyramidu vysokou 75 až 150 mm, můžeme  sami experimentovat s dehydratací různých druhů pot­ravin. Sušení masa nebo zeleniny nejpřirozenějším  způsobem, bez použití konzervačních přípravků, má  velký vliv na zdravotní nezávadnost a výživnou hodno­ tu těchto potravin.

Rychlost dehydratace pod pyramidou se nezvyšuje, su­šení probíhá normálně, avšak potraviny pod ní se během sušení neničí ani neznehodnocují. Takto dehydrované potraviny často chutnají lépe, než dříve.

Pyramida má pozitivní vliv na chuť potravin i tehdy,  když jsou do ní potraviny pouze na chvilku.

Ovoce si zachová svěžest 1,5 až 2x déle.

Hořké nebo kyselé produkty ztrácejí svou ostrost  a jsou lahodnější. Káva se zbavuje trpkosti.

Přesně postavená pyramida vytěsňuje v poli svého působení nepříznivé vlivy geopatogenních zón.