Voda

Méně známým, ale důležitým činitelem působícím na vitalitu člověka je struktura a složení spotřebované vody, tekutin. Mohli bychom si myslet, že voda, kterou spotřebujeme, nemá tvar, ani strukturu, skutečnost je však jiná. Voda má konkrétně vyjádřitelnou strukturu: molekuly vodíku mohou vytvářet slabé vazby mezi sebou a tím formovat větší nebo menší pravidelné skupiny. V závislosti na míře pravidelnosti těchto skupin se měřitelným způsobem změní fyzikální vlastnosti vody: např. elektrická vodivost, povrchové napětí, viskozita, dielektrická konstanta. U vody vzhledově stejné hustoty a teploty se tyto hodnoty mohou měřitelným způsobem odlišovat, připravujeme-li ji různým způsobem.

Zdravá voda

Ve „zdravé vodě“ je pravidelná struktura vody, kde jedna molekula vody navazuje na druhou. Tato struktura více méně odpovídá struktuře vody, která se nachází v rostlinách a zdravých živočiších. Zcela jinou, nepravidelnou strukturu bude mít voda dlouho ohřívaná v mikrovlnné troubě a zchlazená na 20C. Fyzické parametry vody se oproti předchozímu příkladu budou měřitelně lišit. Je zajímavé, že jistou úlohu ve struktuře hrají i jádra (spin) dvou atomů vodíku v molekule vody. Správné je, je-li směr otáčení obou protonů stejný, a zdá se, že opačný směr otáčení je škodlivý.

Vitalita

Složení a struktura vody tedy zásadně ovlivňují hodnotu naší vitality. Velikou výhodou spotřebovávání ovoce je vedle obsahu vitamínů a stopových prvků právě pravidelná struktura vody v něm obsažené. V této formě se voda mnohem snadněji vstřebává a lépe se zabuduje do organismu. Není asi náhodou, že v rakovinových nádorech je voda zcela jiné skladby, vlastností a nepravidelné struktury, na rozdíl od zdravých tkání, kde její struktura je pravidelná. Proto si pokud možno pořiďme takovou vodu, která má molekulární strukturu v pořádku.

Pomocí konzumace vody s nenarušenou molekulární strukturou můžeme dosáhnout značných zlepšení úrovně své vitality.